print  |  back

Echo@Groningen 2017


02.10.2017 Advanced

beschikbare plaatsen

Subcostaal en lateraal TAP, Rectus Sheath blok, Illoinguinalis blok, PECS blok, Paravertebraal blok, Suprascapularis blok

Inschrijven


30.10.2017 Pijn

beschikbare plaatsen

Ganglion stellatum, N. femoris cutaneus lateralis, N. Ilioinguinalis, N. iliohypogastricus, M. piriformis, N. Suprascapularis, N. Occipitalis, N. peroneus superficialis Schouder

Inschrijven


27.11.2017 Basis

beschikbare plaatsen

Interscalenair blok, Supraclaviculair blok, Infraclaviculair blok, Axillair blok, Ischiadicus blok, Proximaal en distaal, Femoralis blok, Saphenus blok

Inschrijven