print  |  back

Echo@Groningen30.09.2019
„Big Six“

Beschikbare plaatsen

Programma „Big Six“:
Plexus Brachialis Interscaleen / Axillair, Adductor Canal Block, PECS, TAP, Erector Spinae Block, Distaal
en Proximaal Ischiadicus Block

18.11.2019
pijn blokkades

Beschikbare plaatsen

Programma pijn blokkades:
Schouder, Ganglion Stellatum, N. femoris cutaneus lat, N. ilioinguinalis, N. iliohypogastricus, M. piriformis, Intercostaal, N. suprascapularis, N. occipitalis

Inschrijven